Porträtt | 25 Aug 2010 | SFF

Rune Jonsson in memoriam

Rune Jonssons (1932-2010) liv var lierat med fotografisk bildkonst. Hans intressen rörde 1900-talets fotografiska riktningar. Särskilt då de klassiska reportagen som de framträdde i bildtidskrifter som Look, Life, Picture Post, och Paris Match.

Rune Jonsson in memoriam Foto: Helena Bergengren

Rune Jonssons (1932-2010) liv var lierat med fotografisk bildkonst. Hans intressen rörde 1900-talets fotografiska riktningar. Särskilt då de klassiska reportagen som de framträdde i bildtidskrifter som Look, Life, Picture Post, och Paris Match. Oräkneliga är de föredrag i ämnet som han höll för fotoklubbarna och för grupper inom Svenska Fotografers Förbund.

Under 1970-talet ägnade han sig åt att studera brittisk fotografi och särskilt då Bill Brandt och fotografer verksamma under 30- 40- och 1950-talen men även yngre generationer där Chris Killip och Dawid Bailey hade framträdande positioner. Rune debuterade under 1950-talet i Fotografiska Föreningen. Han deltog som fritidsfotograf i dess tävlingar och placerade sig ofta som medaljör på prispallen. Efter hand började han skriva om fotografi och texterna publicerades bl.a. i Foto och i Fotografiska Föreningens skrifter.

Han arbetade också inom reproduktionsavdelningen på tryckeriföretaget Nordisk Rotogravyr som senare kom att publicera böcker av honom. Rune redigerade under åren 1967-70 Fotografisk Årsbok. En skrift som rikligt illustrerad sammanfattade viktigare händelser under fotoåret. Aktuell Fotografi som producerades i Skåne knöt också Rune till sig. För den tidskriften skrev han intervjuer, reportage och tekniska artiklar i en aldrig sinande mängd. Rune höll också kurser på Teckningslärarinstitutet och Konstfack. Men dessförinnan hade han börjat arbeta som lärare vid Kursverksamheten vid Stockholms Universitets Fotoskola där Christer Strömholm och Tor-Ivan Odulf var de drivande krafterna. Han var också medlem i Fotografiska Museets Vänner och utförde för föreningen en utställning på Moderna Museet.

För Fotografiska Museet skrev han bl.a. texten om Bill Brandt i utställningskatalogen 1979. På meritlistan finns flera skrifter om fototeknik där den nu klassiska Fotografera i svartvitt (1964) intar en speciell plats samt uppmärksammade böcker om Hans Hammarskiöld (1979) och Hans Malmberg (1989). I den arbetsgrupp jag själv satte samman för textskrivandet om fotografi till Nationalencyklopedin ingick Rune där hans kunskap om fotograferna i bildtidningarna kom till stor användning. Med Runes bortgång försvinner en stor mängd vetande om fotografi som ett fristående konstbegrepp.

Leif Wigh