Pris & marknad | 6 Febr 2020 | SFF

Beställd porträttfotografering av privatperson

Fråga

Beställd porträttfotografering av privatperson - hur kan man ta betalt och vad ska man tänka på?

Svar

Det finns många olika sätt att ta betalt, två exempel på vanliga sätt att ta betalt ärdels tidsrelaterat eller dels med fasta priser. Det första sättet är timpris för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. I timpriset ingår all den tid uppdraget kräver som kundmöte, visning, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning, upp- och nedpackning. Priset inkluderar ej bildmaterial.

Du kan även ta ett fast pris för barn/vuxen/familj/grupp/bröllop/lifestyle. Priset varierar beroende på fotograferingstidens längd, fotograferingsalternativ och paketens innehåll. Ibland inkluderas ett bestämt antal färdigställda bilder i priset.

Resultatet från SFF:s senaste arvodesenkät visar att majoriteten av de som svarat debiterar:
– Porträttfotografering från 900 kr/tim.
– Bröllopsfotografering från 1 500 kr/tim.

Intervaller vid paketpris hos de som svarat ligger exempelvis runt:
– Porträttfotografering 1–2 person/er från 2 000 kronor
– Bröllopsfotografering, beroende på arbetstid och vad som ingår 5 000–130 000 kronor

Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. Priserna anges inklusive moms.

I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.

Vid fotografering av privatpersoner gäller konsumentskyddslagstiftningens regler. Det innebär i korthet att konsumenten har ett utökat skydd som avtalspart. Det är viktigt att förse kunden med uppgifter om vilka priser och villkor som ska gälla för uppdraget. Det är fotografen som ytterst ansvarar för att kunden har tagit del av de villkor som ska gälla. För att fotografen ska ha rätt att använda en beställd porträttbild krävs beställarens samtycke enligt upphovsrättslagen. Om människor förekommer och kan identifieras i en bild, kan även GDPR aktualiseras. Fotografen behöver då ett samtycke eller annan rättslig grund för att få använda bilden.

Illustration: Emelie Gårdeler