Prisguiden

Vad kostar en bild och varför? Här nedan finns Svenska Fotografers Förbunds riktlinjer för olika typer av fotografiska uppdrag och försäljning av arkivbilder med mera. Våra prisrekommendationer grundar sig på regelbunden branschstatistik och senaste uppdatering gjordes i april 2022.

 

 

 

 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s PRISGUIDE

E-post: radgivning@sfoto.se