Användningsrätten

Användningsrätten

Upphovsrätten består av två delar, de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Den ekonomiska delen kan kallas för användningsrätt eller nyttjanderätt, vi använder oss av termen användningsrätt här.

Användningsrätten är den del av upphovsrätten som du kan sälja vidare på olika sätt, en licens för att få använda det visuella materialet. Priset för licensen bör justeras utefter storleken på användningsrätten.

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som skriftligen avtalats. Användningsrätten upplåts till bildbeställaren när full betalning kommit dig tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser, som tecknas av din förvaltnings- eller intresseorganisation, i detta fall SFF. Läs mer om hur SFF tecknar kollektiva avtal  på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor, samt vidaresändning i TV. 

Fri användningsrätt innebär att bildbeställaren har en fri användningsrätt till bilderna i sin egen verksamhet. Det innebär inte att bildbeställaren äger bilderna eller att bildbeställaren äger rätt att vidaredistribuera bilderna – användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till tredje part utan att du i förväg lämnat skriftliga medgivande.

SFFs rekommendation är att rättigheter inte ska säljas bort för alltid utan tidsbegränsas. Obegränsad användningsrätt, ett så kallat friköp, är något som kan efterfrågas av uppdragsgivare men som SFF avråder ifrån. Detta för att det är svårt att beräkna ersättningen  och det är nästan alltid bättre och mer kostnadseffektivt för båda parter att tydligt ringa in användningsrätten.

Det är viktigt att ange om en användningsrätt ska vara exklusiv eller inte för bildbeställaren. En exklusiv rätt innebär att det endast är bildbeställaren, och ingen annan, som har rätt att använda bilden under avtalad tid. En licens med exklusivitet till ett material kostar mer än en licens som tillåter fler att använda samma material. För att den upplåtna användningsrätten skall vara exklusiv krävs att detta avtalats om skriftligen. Du har rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller för egna projekt, såsom utställning eller bokproduktion, om inte annat skriftligen angivits för uppdraget.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.