Bildbehandling

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
1 000 - 1 500 kr / timme

Debitering avser

Bildbehandling är idag en specialiserad del av den kreativa processen och bör prissättas som det, oavsett om det utförs av fotografen som tagit bilderna, en assistent eller bildbehandlare. Generellt rekommenderas att ta fram ett pris per bild för att underlätta för slutkunden.

Bildbehandling: Bildimport, rawfilskonvertering, skärpning och eventuell brusreducering, konvertering arbetsfärgrymd, sätta svart- och vitpunkt, kontrast, färgjustering, normal dammretusch, metadata med bildinformation, arkivering av RBG-bild och rawfil, CMYK-anpassning av RGB-bild och slutskärpning med USM. Retusch och eventuell friläggning.

Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, anpassning av profiler, bildleverans samt backup-lagring av materialet.

Detta bildpris baseras på bildmängd, bildhantering, retuschnivå samt leverans och utgår från grundarvodet och utrustningsbehov. Oftast ingår 1-2 vändor med korrigeringar men ska specificeras innan.

Majoriteten av de svarande i SFFs senaste arvodesenkät tar ett timarvode på 1 000-1 500 kr / timma vid kortare uppdrag eller enstaka bilder. Vid bildbehandling utan eller med lite retusch svarar majoriteten i SFFs senaste arvodesenkät att de tar 300-1 000 kr / bild, och för mer avancerad retusch 1 500 kr /bild och uppåt.

De som tar dagsarvode vid bildbehandling under längre uppdrag (anställningslika förhållanden) tar majoriteten 4 000 kr och uppåt / dag.

Övrigt

Mer avancerad retusch samt extra retusch som tillkommer under projektets gång och som inte är avtalat i bildpriset debiteras per timme. Sker arbetet på kundens arbetsplats och med kundens arbetsutrustning tas oftast ett dagsarvode ut, detta baserar sig på kompetens samt projektets scope.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.