Kommersiella uppdrag

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
1 500 kr - 3 000 kr / timme

Debiteringen avser

Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.

Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, rawfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata och taggning.

Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, bildleverans samt back−up och lagring av materialet.

Beräkna ca 1-2 bilder/timme i debitering för originalframställning enligt ovan. 
Debiteringen avser uppdrag med standardutrustning och är en indikation på en lägsta nivå.
Oavsett tidsåtgång bör du aldrig debitera mindre än 3 timmar.
Rekommenderad milersättning är 45 kr/mil.
Kväll- och helgtillägg: 25% på timpris.
F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m. ska inräknas.
På samtliga priser tillkommer en mervärdesskatt på 25%.

Materialet publiceras på flera plattformar

Kunden har i regel möjlighet att ta fram siffror om räckvidd i efterhand men inte i förväg. Därför måste prissättning för digitala publiceringar grunda sig på en rimlig uppfattning om exponeringens omfattning, typ av kund, storleken på kunden, hur många följare/besökare på hemsida kunden har och så vidare. Som bildskapare rekommenderar vi därför att du anpassar ditt pris efter dessa faktorer för att hitta en prisbild som stämmer överens med arbetsinsats och förväntad spridning. 

Sociala medier

Vi ser att många aktörer idag är intresserade av att använda bilder/filmer till en eller ett par olika kanaler i sociala medier och vi rekommenderar därför att jobba efter principen om timprissättning eller baserat på kundens storlek och ev. kontots storlek (mindre konto/mindre företag, mellanstort konto/mellanstort företag, stort konto/väldigt stort företag eller internationellt verksam kund). Det är också viktigt att definiera om det handlar om bilder/filmer som ska publiceras organiskt och/eller placeras som köpt innehåll/annonser. Vanliga kanaler idag är Instagram, Facebook, LinkedIn och Youtube. 

Övrigt

Material, specialutrustning, resekostnader, assistent m.m debiteras enligt separat överenskommelse.

Vissa väljer att istället för att debitera per timma sätta fasta priser för halvdag eller heldag. Ett riktmärke som flera anger i SFFs senaste arvodesenkät är 10 000 kr och uppåt för halvdag och 20 000 kr och uppåt för heldag. 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.