Pressrelease och pressbild

Skillnaden mellan en pressreleasebild och en pressbild är att en pressbild kan användas under en längre tid medan pressreleasebilden används under en begränsad period i anslutning till premiär eller utgivning.

Pressrelease
– En pressreleasebild används under en kortare period för att marknadsföra eller berätta om ett evenemang, nyhet, utgivning med mera.
– Rekommenderat grundpris för publiceringsrätten är från 5 000 kr. Priset inkluderar ej digital bildbehandling, kopior eller distribution.
– Märk alltid bilden ”Pressrelease för [avsett ändamål]”, copyrightuppgifter och att bilden endast för användas i avtalat sammanhang. 

Pressbild
– En pressbild används för att skicka till tidningar, nyhetsorganisationer eller företag för att marknadsföra produkter och/eller medarbetare. 
– Rekommenderat grundpris för publiceringsrätten är från 6 500 kr. Priset inkluderar ej digital bildbehandling, kopior eller distribution.
– Märk alltid bilden ”Pressbild” samt ange copyrightuppgifter. 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.