Redaktionella uppdrag

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
1 200 - 1 500 kr / timme

Debiteringen avser

Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.

Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, rawfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata och taggning.

Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, bildleverans samt back−up och lagring av materialet.

Beräkna ca 2-4 bilder/timme i debitering för originalframställning enligt ovan.
Debiteringen avser uppdrag med standardutrustning och är en indikation på en lägsta nivå.
Oavsett tidsåtgång bör du aldrig debitera mindre än 3 timmar.
Rekommenderad milersättning 45 kr/mil.
Kväll- och helgtillägg: 25% på timpris. F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m. ska inräknas.
På samtliga priser tillkommer en mervärdesskatt på 25%.

Övrigt

Material, specialutrustning, resekostnader, assistent m.m debiteras enligt separat överenskommelse.

Vissa väljer att istället för att debitera per timma sätta fasta priser för halvdag eller heldag. Ett riktmärke som flera anger i SFFs senaste arvordesekät  är 7 500 kr och uppåt för halvdag och 12 500 kr och uppåt för heldag. 

Användningsrätt

Uppdrag för tidningar och tidskrifter: I uppdrag för tidningar och tidskrifter ingår rätten att använda bilderna i ett redaktionellt sammanhang.

Uppdrag för böcker och läromedel: I bokuppdrag med timdebitering eller offererat totalpris ingår rätten att använda bilderna en gång i bokutgivning i en upplaga. Vid senare nytryck eller vid ny upplaga utgår en ny publiceringsersättning beräknat på 50% av grundersättningen. Procentsatsen bör stå i relation till nya upplagans storlek. Är den nya upplagan mycket större/mindre än den första bör procenten för återpubliceringsarvodet justeras.

Royalty kan begäras istället för engångsersättning. Lägsta royaltysats för normalutgåva av en bok är 25,5% av beräknat f−pris. Denna rekommenderade royaltysats förespråkar även Svenska Författarförbundet för fotoillustrerade böcker. Där både fotograf och författare har bidragit med material ska royaltysatsen 25,5% delas proportionellt mellan bidragsgivarna beroende på hur stor del vardera part har bidragit med.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.