Utställningsuppdrag

MU-avtalet är ett ramavtal tecknat mellan staten och oss på SFF ihop med Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, samt Svenska Tecknare. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering. Avtalet består av två delar: Medverkansersättning och Utställningsersättning.

Utställningsersättningen kan aldrig förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Medverkansersättning innebär att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur konstnären ersätts för:
1. Kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera.
2. Arbete inför, under och efter utställning. Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete.
3. Upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats.

Här kan du ladda ner avtalsmallen för medverkande- och utställningsersättning och här kan du läsa mer om MU-avtalet. Vi föreslår att ni tillsammans – arrangör och konstnär – fyller i avtalet. På så sätt går man genom utställningens villkor. 

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Astrid Nymansson Juridisk rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, knappval 1

Tisdag – torsdag 09.00-12.00.

 

Sommarens öppettider: Den juridiska rådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti. Företagarnas juridiska rådgivning håller öppet hela sommaren. Du hittar kontaktuppgifter här.

E-post: jurist@sfoto.se