Vad påverkar priset?

Vad påverkar priset?

Varje bildskapare sätter sitt eget pris. Priset kan variera beroende på faktorer som kompetens, erfarenhet, marknadsvärde, utrustning, geografiskt läge, samt typ av uppdrag. 

Kompetens. Olika bildskapare tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, kompetens, utbildning och/eller särskild utrustning kan göra vissa bildskapare särskilt efterfrågade och därmed påverkas priset.

Marknadsvärde. Det är inte bara bildskaparen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig. En unik bild som inte kan återskapas kan till exempel ha ett högre värde än en bild som lätt kan tas om.

Syfte. Kommersiella uppdrag eller bilder som köps för användning i marknadsföring kostar ofta mer än vid redaktionell engångsanvändning.

Omfattning. Storleken på uppdraget och mängden bilder som ska levereras, liksom arbetstiden det tar att utföra uppdraget påverkar prissättningen.

Användning.En beställare av en bild erhåller användningsrätt till bilden, det vill säga en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid, dess spridning geografiskt och i vilka typer av media är ytterligare aspekter som påverkar priset. Ju fler mottagare och större exponering som bilden är tänkt att ha desto högre pris. Även storleken på kundens företag kan påverka priset. Läs mer nedan under Användningsrätten.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.