Fråga

Som fotograf vill jag veta vad jag ska ta betalt när en bild används olovligt?

Svar

Om du upptäckt att din bild används på ett sätt som ej är avtalat rekommenderas jag dig att läsa om hur du ska agera här.  

För att prissätta den användning som skett ska du tänka på vad du hade begärt i ersättning om denne hade frågat efter den nyttjanderätten. Utöver den skäliga ersättningen kan du även lägga skadestånd.  

Trots att det begåtts ett fel så är det bra att lyssna till hur det kommer sig att bilden hamnat där den hamnat. Försök få en dialog med hen som har ansvaret för bildpubliceringen.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.

E-post: radgivning@sfoto.se