Videoproduktion

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
12 000 - 15 000 kr / dag

Definition

För att underlätta för branschen och beställare skiljer vi på filmproduktion och videoproduktion. En filmproduktion är en process som företrädelsevis omfattar drama, dokumentär eller reklamfilm. Den kan ofta definieras utifrån vem beställaren är, t ex Sveriges Television, Netflix, produktionsbolag som Nordisk Film, Filmlance, etc. Prisguiden täcker därför inte det området.

Med videoproduktion avses här all produktion av rörlig bild som inte ryms inom begreppet filmproduktion, även stop motion.

Debiteringen avser

Videoproduktion innefattar all tid som hör till fotograferingen, inklusive för- och efterproduktion. En videoproduktion är en separat produktion från stillbildsproduktion. Om både videoproduktion och stillbild är en del av beställningen bör det specificeras i avtalet och debiteras därefter. 

Arvode inspelningsdag: Innefattar riggning, nedpackning, restid m.m. Räknat på en fotograf med enklare utrustning.  Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät visar att majoriteten tar 12 000-15 000 kr för en inspelningsdag. Men ca 30% av de svarande tar 15 000 kr och uppåt.

Arvode för- och efterproduktion: Innefattar planering, rek, projektledning, redigering, klippning, grade, efterbearbetning leverans med mera. Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät visar att majoriteten tar 8 000-10 000 kr för en dags för- och efterproduktion. Men ca 40% av de svarande tar 10 000 kr och uppåt.

Rekommenderad milersättning 45 kr/mil. 
Kväll- och helgtillägg: 25 % på timpris. 
F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m. ska inräknas. På samtliga priser tillkommer en mervärdesskatt på 25 %.

Övrigt

Material, specialutrustning, resekostnader m.m. debiteras enligt separat överenskommelse.

Några väljer att debitera per timma istället för att sätta fasta priser. Ett riktmärke som flera anger i SFFs senaste arvodesenkät är 1 500 kr / timma oavsett inspelning eller för- och efterproduktion. 

Användningsrätt

I priset ingår rätten att använda slutprodukten, det vill säga den färdiga videoproduktionen, under avtalad tidsperiod. Önskas nyttjanderätt för stillbilder ur det rörliga materialet bör det förhandlas och avtalas separat.

Läs mer om användningsrätten här.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.