Villkoren för uppdraget

Villkoren för uppdraget

Var noga med att i förväg komma överens om villkoren för uppdraget: arvodet, vad bilden/bilderna ska förmedla, praktiska förutsättningar för fotograferingen, leveransen och användningen. Det är du som är experten, det är du som kan kommunikation med bild och det är bland annat den kunskapen kunden betalar för. Gör en ny överenskommelse om uppdragets karaktär förändras.

Ange alltid vilken användningsrätt som ingår i arvodet eller om den ska debiteras separat utöver grundarvodet. Det är viktigt att tydligt definiera hur uppdragsgivaren ska få använda bilderna, eftersom ersättningen för användningsrätten ska stå i proportion till användningens omfattning.

Bekräfta uppdragets alla villkor skriftligen. I en offert ska samtliga villkor för uppdraget finnas med. Använd gärna vår kalkylator och tänk på att i priset ska du räkna in F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning med mera. Använd gärna vår offertmall som du finner i inloggat läge under Avtalsmallar, och bilägg SFFs allmänna villkor för uppdragsfotografering. Här kan du läsa mer om offert, förhandling, avtal och fakturering

De allmänna villkoren gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan dig och din uppdragsgivare och omfattar allt från bokning och avbeställning till äganderätt och otillåten användning. Kom ihåg att villkoren för uppdrag måste kompletteras med eventuella individuella överenskommelser. Var noga med att tydliggöra både SFFs villkor och individuella överenskommelser för beställaren. Vid upplåtelse av bild måste bildskaparen upplysa beställaren om vilken användning och omfattning som tillåts, hur bildrapportering ska ske, samt pris och betalningsvillkor. 

Förse alla levererade bilder med fullständig metadata och med upplysning om att bilderna skyddas av upphovsrättslagen. Metadata är värdefull information för både bildskapare och användare. Den beskriver en digital bilds tekniska utformning, innehåll och sammanhang, samt licensvillkor, identitet och kontaktinformation till upphovspersonen.

 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00
Här hittar du SFF:s Prisguide.

 

Sommarens öppettider: Prisrådgivningen håller stängt veckorna 27-32 och öppnar återigen den 13 augusti.