Budget

Att ha koll på vilka intäkter och kostnader du har är en viktig del av din vardag som egenföretagare. Här presenterar vi några verktyg som kan förenkla ditt budgetarbete.

Att göra en budget
Med hjälp av en budget kan du planera verksamhetens ekonomi bättre och få en bra överblick. En budget ska alltså vara en ekonomisk plan där du målar upp de stora dragen. Budgeten stämmer du sedan av med hur det går i verkligheten. Om det behövs kan du justera din budget, men den ska hela tiden ha ett framåtriktat perspektiv.

Räkna ut kostnaderna
Utgångspunkten för vilka kostnader som är avdragsgilla är att de ska vara nödvändiga för att kunna driva verksamheten. Det betyder att det som regel går dra av alla kostnader som har anknytning till din verksamhet. Det gäller både för enskild firma och aktiebolag.

Exempel på kostnader i bolaget:

 • hyra och leasing
 • utrustning: kameror, blixtar med mera
 • internet och telefoni
 • lokalkostnader
 • medlemsavgifter (förbundsavgift i SFF)
 • löner och ersättningar till medarbetare
 • försäkringar
 • arbetsresor
 • bilkostnader (för firmabil)
 • bokföringshjälp
 • facklitteratur & -tidskrifter
 • dator och program
 • förbrukningsmaterial
 • hemsida/webbhotell
 • utbildningar (som är relevanta för verksamheten)
 • marknadsföring

Om du arbetar på annan ort kan du betala ut traktamente (med aktiebolag) eller dra av för ökade levnadskostnader (enskild firma). För att få göra avdraget måste du övernatta på annan ort. Det gäller även för halvdagstraktamente.

Avdrag för arbetsplats hemma
Om du har ett aktiebolag kan du hyra ut en del av din bostad till företaget. Men för att det ska godkännas som avdragsgillt krävs bland annat att du ska ha ett arbetsrum som är avskilt från bostaden i övrigt, eller att det är inrett så att det inte kan användas som bostad. Hyran för arbetsrummet ska också vara marknadsanpassad.

Du som driver enskild firma och jobbar hemifrån får göra ett schablonavdrag för hemmakontoret. Avdraget gäller både om du har ett särskilt inrättat kontor i bostaden eller om du exempelvis sitter vid köksbordet och jobbar. Om firman drivs i din hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4 000 kr/år, bor du i villa är avdraget 2 000 kr/år (gäller år 2023). För att kunna göra schablonavdraget måste du arbeta minst 800 timmar/år i din bostad, det vill säga närmare 20 timmar i veckan.

Bil i tjänsten
Om du använder din privata bil i verksamheten får du göra avdrag med 25 kronor/mil (gäller beskattningsåret 2023). Du får också göra avdrag för trängselskatt, broavgifter och liknande i samband med tjänsteresorna. Det är inte ovanligt att företag tar ut en högre milersättning från sina kunder, men det är endast 25 kronor/mil som är avdragsgillt.

Ett alternativ är att låta företaget äga bilen. Men om du kör mestadels privat är det som regel mer fördelaktigt att köpa bilen privat och ta ut milersättning för resorna i tjänsten. Om du däremot använder bilen främst i tjänsten kan det vara mer fördelaktigt att köpa den genom företaget. Men tänk i så fall på att du blir förmånsbeskattad för dina privata resor.

Ytterligare en möjlighet är att leasa bilen, privat eller i företaget. Om du leasar privat måste ha koll på din körjournal och hur mycket du kör privat kontra i tjänsten. Vid företagsleasing kan du kan dra av halva momsen för leasingen. Om du vill ha en dyrare och nyare bil, och dessutom kunna köra mycket kan det vara mest förmånligt att leasa den på företaget – och att den då ses som en förmån som förmånsbeskattas. 

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Budgetmallar för såväl enskild firma som aktiebolag hittar du hos Almi. Läs mer
Andra viktiga utgifter i bolaget är skatter och avgifter. Läs mer 
Räkna ut kostnaden för att ha anställda hos Företagarna. Läs mer
Information om avdrag hos Företagarna. Läs mer
Om avdrag i enskild firma, hos Skatteverket. Läs mer
Beräkna kostnaden för bilförmån hos Skatteverket. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren