Hållbarhet

Hållbarhet brukar oftast handla om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Här har vi samlad lite information och råd kring hållbart företagande.

Enkelt uttryckt handlar hållbart företagande om att inte bara fokusera på de ekonomiska värdena – lönsamhet – utan även miljömässiga samt etiska, sociala, och kulturella aspekter.

Miljömässig hållbarhet
Att ta miljöansvar innebär att du bedriver din verksamhet på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Det finns mycket som du kan göra för att minska dina utsläpp och bidra till ett stabilare klimat. Dina transporter till och från uppdrag, uppvärmning och el i din lokal, samt produkt- och materialval vad gäller din utrustning, kan spela stor roll för din klimatpåverkan.

Det är förstås inte praktiskt möjligt att välja leverantörer enbart på hållbarhetskriterier. Kvalitet, tillförlitlighet och pris är fortfarande viktiga faktorer. Men kan du köpa mer lokalt? Finns det hållbarhetscertifierade alternativ där anställningsvillkor i produktionen är goda och klimatavtrycket minimerat? Kan du till exempel dela på utrustning med andra?

Social hållbarhet
Sociala hållbarhet handlar om respekt för etiska, sociala och kulturella aspekter. Men också om att respektera andras upphovsrätt på samma sätt som de ska respektera din. 

Har du anställda handlar det om att skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och utvecklas, där deras kunskap och idéer tas tillvara, där de har bra fysiska arbetsförhållanden, och där det finns balans mellan privat- och arbetsliv.

Social hållbarhet handla även om att respektera sig själv. Om du mår bra och orkar arbeta i ett långsiktigt perspektiv så skapar du en hållbarare verksamhet. Då kan det handla om att skapa en trygg kundbas som lägger grunden till att du har kontroll över uppdragen och ekonomin, att planera din tid och hålla koll på din arbetsbelastning (ingen annan kommer säga till dig att ta en paus!), att dra gräns mellan privatliv och arbete så du inte varje kväll tar med dig arbetet hem och att utnyttja flexibiliteten i egenföretagandet på ett sätt som gagnar just dig. Det kan också handla om att ta till extern hjälp i det du tycker är svårt, till exempel bokföring eller fakturering. Det kan vara så att det frigör så mycket tid från dig och tar en konsult så lite tid att det lönar sig att betala för då du får tid till fler uppdrag eller egna projekt.  Ibland kan det hjälpa att ta ett steg tillbaka och tänka på sig själv som en anställd – är jag en bra chef till mig själv?

Ekonomisk hållbarhet
Hållbarhet för ditt företag handlar i grunden om att förstå hur du tjänar pengar långsiktigt. Det kan innebära att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt så du kan ta ut en rimlig lön. Och det är viktigt att ta ut lön eftersom den ligger till grund för bland annat sjukpenning och pension.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Verksamt.se berättar om ekonomisk hållbarhet, att tjäna pengar på ett hållbart sätt. Läs mer 
Verksamt.se berättar om att göra hållbara val i sitt företag. Läs mer
Kommunikation av hållbarhetsarbetet finns tips kring här. Läs mer
Har du behov av en hållbarhetspolicy t ex i en upphandling? Här har Företagarna en guide. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren