Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös och väljer att låta ditt företag vara vilande finns det några saker du behöver tänka på. Hur mycket ersättning du kan få beror på om du är med i en a-kassa eller inte.

Arbetsförmedlingen – första steget
Om du som företagare blir arbetslös och söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen gäller speciella regler. Du anses vara arbetslös först när det inte är någon verksamhet i företaget. Men du behöver inte avveckla din verksamhet.

För att vara berättigad till a-kassa måste du till att börja med vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. De kontrollerar sedan att du uppfyller villkoren, vilket bland annat innebär att du måste söka arbeten aktivt och vara beredd att ta ett lämpligt arbete som du erbjuds.

Det finns en branscharbetsförmedling, AF Kultur och media, men för att kunna bli inskriven där behöver du ha en av Arbetsförmedlingen godkänd utbildning. För fotografer kan det bland annat vara Akademin Valand (Konstnärligt kandidatprogram i fotografi), Yrkeshögskolan Göteborg (Yrkesfotograf), Fotoskolan Stockholm (Visuell Kommunikatör Fotograf) och Nordens fotoskola Biskops Arnö (Fotograf och Bildjournalistik).

Om du inte har någon av de godkända utbildningarna, eller om det har gått mer än tre år sedan du avslutade utbildningen, så ska du under de tre senaste åren:

  • huvudsakligen ha arbetat inom yrket genom återkommande professionella engagemang
  • haft betalda uppdrag som visar att du har varit yrkesutövande inom området.

Ersättning från a-kassan
När du har anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen får du själv intyga till din arbetslöshetskassa (a-kassa) från och med vilket datum det inte längre pågår någon verksamhet i ditt företag. Då blir det ett så kallat vilande företag. När det sedan är läge att starta verksamheten på nytt meddelar du a-kassan detta.

Ersättningen administreras och betalas ut av erkända arbetslöshetskassor. Reglerna för företagare skiljer sig till viss del från villkoren för anställda, och regelverket kan ibland vara lite komplicerat. Kontakta a-kassan för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Om du har varit med i en a-kassa i minst ett år innan du blir arbetslös kan du få en inkomstbaserad ersättning. Den är 80 procent av din tidigare lön upp till en viss gräns. Den inkomstbaserade ersättningen är max 1 200 kronor per dag, fem dagar per vecka, under de första 100 dagarna och därefter max 1 000 kronor per dag (år 2023). Ersättningen från a-kassan betalas ut högst 300 dagar. För dig som har barn under 18 år när ersättningsdag 300 infaller betalas ersättning ut i ytterligare högst 150 dagar.

Du som inte är med i en a-kassa, eller varit medlem i kortare tid än ett år, kan få det som heter grundersättning. Grundersättningen är upp till 8 000 kronor per månad före skatt. Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och är maximalt 365 kronor per ersättningsdag.

Vilande företag
Skatteverket definierar ett aktiebolag som vilande om det inte har några tillgångar eller skulder och inte har någon verksamhet. Du anger att bolaget är vilande i inkomstdeklarationen, som alltså ändå ska lämnas in. Det samma gäller enskild firma. Du behöver inte skicka in något intyg till Skatteverket, Bolagsverket eller liknande utan intygar det till a-kassan när du söker ersättning. När det sedan är läge att starta verksamheten på nytt meddelar du a-kassan detta.

Under pandemin beslutade regeringen om en tillfällig ändring som innebär att en företagare med bibehållen arbetslöshetsersättning kan vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av hemsida eller sociala medier. Detta får göras om åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Bestämmelsen kommer att sluta gälla den 31 december 2023.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Småa om ersättning vid arbetslöshet. Läs mer
Arbetsförmedlingen om ersättning från a-kassa. Läs mer
Om AF Kultur och media. Läs mer
Mer om a-kassa för företagare hos Företagarna. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren