Pension

Som egenföretagare är det ditt eget ansvar att tjäna in till din pension. Du tjänar dels in till allmän pension genom skatter och avgifter. Utöver det bör du själv spara för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får via sina kollektivavtal.

 

Din allmänna pension
Den allmänna pensionen påverkas av hur mycket du har betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. När du har ett aktiebolag är lönen som du tar ut din pensionsgrundande inkomst. Aktieutdelning påverkar alltså inte pensionen. För dig med enskild firma är det överskottet av verksamheten som är pensionsgrundande. Det vill säga det belopp som du skattar för, efter eventuella avdrag.

Ditt eget pensionssparande
Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får via kollektivavtal eller andra överenskommelser på arbetsplatsen. För att komma upp i samma nivå som inbetalningarna till en normal tjänstepension bör du spara omkring 4,5 till 6 procent av din lön. 

Om du har ett aktiebolag har du rätt att göra avdrag för privat pensionssparande till dig själv med upp till 35 procent av lönen. Det kan du även göra med enskild firma, men då sänker avdraget ditt överskott som i sin tur ligger till grund för såväl din allmänna pension som föräldra- och sjukpenning. Pensionsmyndigheten rekommenderar därför att istället spara pengar som du har skattat för i exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring om du har enskild firma. Undantaget är om du har ett väldigt högt överskott; läs mer om det hos Pensionsmyndigheten.

Ta ut pension
Du kan för närvarande tidigast börja ta ut allmän pension från 63 års ålder. (Om du är född 1960 gäller istället 62 år.) Den gränsen kommer succesivt att höjas, och det är beslutat att den ökar till 64 års ålder år 2026. Den allmänna pensionen kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent. Du kan välja att arbeta samtidigt som du tar ut pension, oavsett vilken uttagsnivå du väljer.

Men tänk på två saker: 1. Ju längre du arbetar, desto högre pension får du. 2. Om du arbetar och tar ut pension samtidigt så betalar du skatt för de totala inkomsterna. Det skulle möjligtvis kunna göra att du kommer över gränsen för statlig inkomstskatt, vilken är 598 500 kronor (2023). 

När det gäller eget pensionssparande så varierar reglerna kring uttag, så kolla vad som gäller för just ditt sparande.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Allt om pensioner hos Pensionsmyndigheten. Läs mer
Mer om pension just som företagare på Pensionsmyndigheten. Läs mer
Mer om pension som företagare på Verksamt. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren