Upphovsrättsliga ersättningar

Upphovsrätten är ditt kapital. Se till att förvalta det väl så att du får betalt varje gång ditt verk används. Du som fotograf har rätt till ersättning när någon använder dina verk. För att du ska få ta del av vissa ersättningar måste du registrera dina bilder hos Bildupphovsrätt som fördelar följande ersättningar:

Individuell reprografiersättning (IR)
Fotografer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter samt bilder på vissa hemsidor kan ansöka om IR. Pengarna som fördelas kommer från de kopieringsavtal som Bonus Copyright Access tecknar med till exempel skolor och arbetsplatser och som innebär att de får använda bilder fritt i undervisning. Läs mer här.

Individuell visningsersättning (IV)
IV ger ersättning till fotografer och andra bildskapare vars verk köpts av exempelvis en kommun, en region eller en statlig institution och verket visas för allmänheten. Varje verk poängsätts efter sitt försäljningspris och det registrerade verket ligger sedan kvar och ger ersättning varje år. Läs mer här.

Ersättning vid vidareförsäljning
Fotografer (och deras arvingar) har rätt till följerättsersättning när ett verk säljs vidare på andrahandsmarknaden, för att få del av värdeökningen sedan ursprungsförsäljningen. Originalverk över en viss summa ska enligt lag redovisas och betalas in av konsthandlarna. Läs mer här. 

Vidaresändning i TV
TV-bolag använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina produktioner och som därmed visas för en allmänhet i rörlig bild. Du som fotograf kan ha rätt till ersättning för det. Läs mer här.