Fotografering för privatpersoner

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
1200 - 2000 kr / timme

Det finns två olika sätt att ta betalt, tidsrelaterat eller fasta priser. En klar majoritet av de som som svarat på SFFs senaste arvodesenkät svarar att de oftast tar paketpris istället för timarvode.

Timarvode för fotografering med tillägg utifrån kundens beställningar. Innefattar all den tid uppdraget kräver, kundmöte, visning, förberedelse, fotografering, urval, bildbehandling och i förekommande fall restid, rekognosering av miljö, riggning samt upp- och nedpackning. Priset inkluderar ej bildmaterial.

Majoriteten av de som svarat på SFFs senaste arvodesenkät och debiterar per timma anger att de debiterar som lägst mellan 1 200-2 000 kr, där bröllopsfotografering ligger något högre än porträttfotografering.

Fast pris och paketpris för barn/vuxen/familj/grupp/bröllopsfotografering/lifestyle där priset varierar beroende på fotograferingstidens längd, fotograferingsalternativ och paketens innehåll. Ibland inkluderas ett bestämt antal färdigställda bilder i priset.

Majoriteten av de som som svarat på SFFs senaste arvodesenkät svarar att de oftast tar paketpris istället för timarvode vid bröllopsfotografering. Ett riktmärke som flera anger i senaste undersökningen är 15 000-20 000 kr och uppåt för halvdag (6 timmar) och 35 000-45 000 kr och uppåt för heldag (12 timmar). Flera har också ett paketpris för kortare uppdrag på 1-2 timmar med ett riktmärke på 10 000 kr och uppåt.

Majoriteten av de som som svarat på SFFs senaste arvodesenkät svarar att de oftast tar paketpris istället för timarvode vid porträttfotografering. Paketpriserna skiljer sig beroende på tidsåtgång, antal personer och antal högupplösta bilder som ingår. Ett riktmärke är 3 000 kr och uppåt för en timmas fotografering av en person och leverans på fem högupplösta bilder.

Användningsrätten

I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs upphovspersonens samtycke och namnangivelse. Ska bilderna användas i andra sammanhang än privata ska kunden kontakta upphovspersonen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering. 

Upphovspersonen ska se till att skriftligen förbehålla sig rätten att använda bilderna i egen marknadsföring om så önskas. Observera dock att ett sådant förbehåll gör att bildlicensen inte kan säljas exklusivt till kunden. Tänk även på att samtycke enligt lagen om namn och bild i reklam krävs i de fall människor kan identifieras i den bild eller de bilder som ska användas i fotografens marknadsföring.

Läs mer om användningsrätten här 

Konsumentskyddslagstiftningen

Vid fotografering av privatpersoner gäller konsumentskyddslagstiftningens regler. Det innebär i korthet att konsumenten har ett utökat skydd som avtalspart. Det är därför viktigt att förse kunden med uppgifter om vilka priser och villkor som ska gälla för uppdraget. Det är bildskaparen som ytterst ansvarar för att kunden har tagit del av de villkor som ska gälla. För att bildskaparen ska ha rätt att använda en beställd porträttbild krävs beställarens samtycke enligt upphovsrättslagen.

GDPR

Om människor förekommer, och kan identifieras i en bild, kan även GDPR behöva aktualiseras. Bildskaparen behöver då ett samtycke eller annan rättslig grund för att få använda bilden. Läs mer här.

Rådgivning
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00