Framträdanden/talaruppdrag

KLYS har tagit fram minimirekommendationer för arvoden till konstnärligt yrkesverksamma beträffande vissa typer av uppdrag. Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag och priset på ett uppdrag som t ex moderator eller föreläsare kan variera på samma sätt som för ett fotografiskt uppdrag beroende på kunskap, erfarenhet, marknadsvärde, utrustning, eller sammanhang. De rekommenderade beloppen avser fakturerade uppdrag, d v s när arbetet utförs med F-skatt av en egenföretagare.

Framträdanden
Vid ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens eller seminarium där kulturskaparen är anlitad som yrkesverksam inom sitt konstområde rekommenderas följande:
Lägst 3000 kr för framträdanden som varar upp till 15 minuter.
Lägst 7500 kr för framträdanden upp till 2 timmar.

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme. Vid större arrangemang bör ersättning förhandlas utifrån arrangemangets specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

Moderatorsuppdrag
För moderatorsuppdrag är rekommendationen ett arvode om lägst 7500 kr för uppdrag upp till två timmar. Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Uppdrag i skola
För klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever) rekommenderas följande:
1 lektion (max 60 minuter), lägst 4000 kr
2 lektioner, lägst 5 500 kr
3 lektioner, lägst 6 500 kr
4 lektioner, lägst 7 500 kr
Ytterligare lektion samma dag (utöver 4 lektioner), lägst 1 500 kr/lektion
Storsamling (flera klasser), lägst 7 500 kr

Panelarvode
För deltagande i panel är rekommendationen ett arvode om lägst 3 000 kr.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta, t ex för vidareanvändning av det skyddade materialet, vilket normalt innebär att ytterligare kostnader tillkommer.

Ersättning för utlägg
Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets regler.