Fråga

Min kund vill kunna använda bilderna jag leverera fritt för all framtid i Sverige och utomlands. Hur ska jag förhålla mig till detta? Det är en viktig kund för mig.

Svar

SFF avråder från fullständiga friköp, dvs en obegränsad överlåtelse för all framtid. Utgångspunkten för SFF:s rekommendation är istället att kunden erhåller en nyttjanderätt till fotografiet som är begränsad till 1 år inom två avtalade områden (exempelvis tryck i tidning och annonskampanj på affischtavla). Det är viktigt att ta diskussionen med kunden och förklara vad ett friköp faktiskt innebär och skulle kosta. Många gånger räcker det med att du tillsammans med kunden tydliggör vad kunden faktiskt behöver använda fotografierna till för att ni ska kunna nå en lösning som inte innebär friköp.

Om kunden vill ha en vidare användningsrätt (dvs. utöver de två avtalade områdena) rekommenderar SFF att du räknar upp ersättningen med mellan 100-300% av grundarvodet. Uppräkningens storlek beror av kundens storlek och omfattningen av verksamheten, dvs. den förväntade exponeringen av fotografiet. Vid användning utanför Sverige rekommenderas ytterligare ett procentuellt påslag på det totala grundarvodet med upp till 100% för hela världen.

Dessa rekommendationer gäller alltså INTE fullständiga friköp utan avser endast en fri nyttjanderätt av fotografierna i hela världen under ett år.

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08 700 00 06 - Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00

E-post: radgivning@sfoto.se