Fråga

Hur prissätter jag användningsrätten till mina bilder?

Svar

Upphovsrätten består av två delar: de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Användningsrätten är den del av upphovsrätten som kallas den ekonomiska upphovsrätten. Det är den del som en upphovsperson kan sälja vidare. Ju fler rättigheter som ingår, desto dyrare blir licensen.

Fri användningsrätt innebär att bildbeställaren har fri användningsrätt till bilderna i sin verksamhet. Det innebär inte att bildbeställaren har rätt att distribuera dem vidare utan upphovspersonens medgivande.

Läs mer om användningsrätten här under ”Användningsrätten” 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00

E-post: radgivning@sfoto.se