Fråga

Som fotograf vill jag veta vad jag ska ta betalt när kunden önskar fri användning? 

Svar

Fri användning är något vi anser att en upphovsperson i största mån ska försöka undvika att ge sin uppdragsgivare. Det är bättre att försöka ringa in behoven och ta reda på vilka nyttjanderättigheter som kommer att krävas.  

En fri användning innebär att din kund kan publicera din bild på vilket sätt den vill (dock ej beskära och förändra bilden). Du bör alltså i din ersättning, för den mer eller mindre oreglerade användningen, ta höjd för all typ av publicering. Exempelvis annonsering i tryckt och digital media, förpackningar, utomhusreklam m.m.  Eftersom möjligheten till så vid publicering ges är därför vår rekommendation ett ordentligt påslag motsvarande ca 300 % på arvodet och t.o.m. mer beroende på uppdrag. 
Om fri användning är oundvikligt så se helst till att det gäller under en begränsad tid. 

Om kunden har svårt att definiera vad de vill använda materialet till kan det hjälpa att med dem ange vad de absolut inte kommer att behöva bilden/bilderna till. Tex är det många mindre uppdragsgivare som inte kommer köra en utomhuskampanj. 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00

E-post: radgivning@sfoto.se