Fråga

Vad ska man tänka på vid försäljning till utland?

Svar

Säljer du en bild till ett företag i ett annat EU-land ska du inte ta ut någon moms. Köparen ska i stället redovisa moms i det andra landet. Du måste lämna uppgifter om försäljningen till Skatteverket. Observera att det finns undantag.

 

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00

E-post: radgivning@sfoto.se