Recension | 31 Dec 2002

Fotoguiden

Fotoguiden

Fotoguiden† Bättre bilder med världens bästa fotografer
National Geographics fotografer (foto)
Peter K. Burian och Robert Caputo (text)
Forum

NÄR JAG SOM 12-åring läste min pappas läroböcker i fotografi, skrivna under 50-talet, var det mesta sig likt. Fototekniken under tidigt femtiotal skilde sig inte så mycket åt från den som fanns under mitten av sextiotalet. Det var viktigt att man lärde sig hur man exponerade under olika ljusförhållanden eftersom exponeringsmätare var sällsynta, skärpedjup och slutartid var viktiga begrepp eftersom kamerorna var manuella. Tiderna har förändrats sedan dess.

Hur fångar de fotografiska läroböckerna upp denna förändring? Oftast inte alls, många ser fortfarande ut på samma sätt som under femtiotalet, med tabeller över vilka filter som ska användas i olika situationer vid fotografering med svartvit film, tips om lämpliga exponeringsdata vid fotografering av människor en mulen dag och så vidare.

Ett tydligt exempel är Fotoguiden , ursprungligen utgiven av National Geographic. Den första tredjedelen är fylld med en genomgång av en teknik som i stor utsträckning känns överspelad. Under genomgången av kameratyper ägnar man sig åt att jämföra för- och nackdelar mellan 35 mm- och APS-kameror, medan digitala kameror får ett litet avsnitt i slutet av hela boken. Där varnar man främst för deras dåliga tekniska kvalitet. Efter den inledande teknikgenomgången går man in på olika fotografiska genrer, och här finns det enda försonande draget hos denna bok. I längre intervjuer beskriver olika fotografer sina arbetsmetoder.

Intervjuerna avbryts av bokens sämsta delar, där författarna delar med sig av sina klämkäcka tips. Du kan till exempel få reda på att det kan vara bra att ta reda på vad barnen får i julklapp innan fotograferingen, »så att du kan förutse hur barnet kommer att reagera när paketet öppnas. Det är ju inte säkert att det är något hett efterlängtat«. Ja, tänk vad synd det vore om du slösade film på ett barn som inte strålar av glädje för gåvorna.

I många delar märks också att detta är en bok som är översatt, men inte överförd till svenska. I avsnittet om skolexamen får vi reda på att det är viktigt att tänka på exponeringen, eftersom de svarta kapporna kan lura mätaren. Det är också enkelt att raljera över den dåliga översättningen, som när man skiljer mellan SLR- och sökarkameror. Av illustrationerna framgår det är mätsökarkameror man menar när det står sökarkameror.

Bilderna, alla hämtade från fotografer som arbetar för National Geographic, känns så typiska för den tidningen. Det är färggrannt och exotiskt; fotografen som antropolog medan texten samtidigt hävdar att man inte behöver åka till fjärran länder för att få bra bilder.
Så vem frigör sig från denna färdigstöpta mall och skriver en relevant lärobok om fotografi och den teknik som vi använder idag? I Fotoguiden finns den informationen i alla fall inte.

STEFAN OHLSSON