Redaktionellt | 19 Dec 2022

CFF tar internationellt fokus

Frilansande kuratorn och tidigare museichefen Magnus af Petersens har fått ett uppdrag hos Centrum för fotografi.

CFF tar internationellt fokus

Foto: Pelle Kronestedt

Som deras nya internationella samordnare är han i färd med att bygga upp både ett nordiskt och internationellt nätverk, han söker residensplatser internationellt och arbetar med en bok om svensk fotografi som ska ges ut nästa år.

– Det är full fart framåt. Tanken är att vi i boken ska presentera ett 15–20-tal svenska fotografer. Och eftersom vi vet att nationella presentationer sällan uppfattas som angelägna utomlands är tanken att innehållet ska ha en anknytning till just vår plats och skildra vår verklighet, säger han.

CFF har fått pengar från Kulturrådet för att arbeta mer aktivt inom den internationella fotoscenen.

– Vi är så glada för bidraget och hoppas främja svensk fotografi genom att föra ut fotografi bredare, till internationella scener och fotofestivaler, säger verksamhetsledare Pelle Kronestedt.

Redaktionsrådet består av Mariangela Méndez Prencke, konsthallschef på Havremagasinet, Boden, Dragana Vujanović Östlind, Hasselblad, Pelle Kronestedt, CFF, och Cian Burke, gallerist Malmö. 

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Vinnare av Publishing Priset 2021. Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. För medlemmar i SFF är den gratis. Här tecknar du en prenumeration. Läs mer