Redaktionellt | 30 Jan 2019 | Jenny Morelli

De får Hasselblads fotobokstipendier

Albert Grøndahl, Elisabeth Molin och Heikki Kaski får Hasselblads fotostipendium.

Albert Elias Grøndahl får stipendiet på 50 000 kr för sitt projekt “The City Behind the Forest”. Grøndahl är född 1985 i Danmark och bor och arbetar i Köpenhamn. Läs mer

Så här skriver Hasselblad i motiveringen:

Vi anser att detta fotoboksprojekt är ett oerhört angeläget dokument över en närliggande men snart bortglömd tid. Det är en innovativ bok som inkorporerar både historiskt arkivmaterial från Aarhus psykiatrisk hospital med forna patienters konst och miljöbilder från sjukhusets område, fotograferade av Grøndahl själv. Urvalet av hospitalets egna patientporträtt är gjort med stor omsorg och sensibilitet, och denna typ av medicinska arkivbilder är intressanta också ur ett fotohistoriskt perspektiv.

Heikki Kaski får stipendiet på 30 000 kr för sitt projekt med arbetstiteln Life, but how to live it. Kaski är född 1987 i Finland och bor och arbetar i Sverige.  Läs mer

Motivering: Kaski arbetar i associativ estetisk tradition och porträtterar sin samtid med en poetisk socialrealism. Kaski behärskar det fotografiska bildberättandet till fullo, och hans redigering och formgivning låter det fotografiska språket komma till sin rätt . Det ryms små berättelser i det stora flödet.

Elisabeth Molin får stipendiet på 20 000 kr för sitt projekt med arbetstiteln COMFORT 7/32/00. Molin är född 1985 i Danmark och bor och arbetar i Köpenhamn. Läs mer
Ur motiveringen:

Det första man slås av är Molins bjärta färgskala, men också en slags återhållsamhet, en koncentration i känslan för detaljer. Hennes fotografi är lätt surrealistiskt, och de fragmentariska utsnitten i vardagen får nästan en taktil karaktär. Hennes projekt handlar om mötet mellan biologiska och mekaniska mönster och rytmer i en urban miljö.

I juryn för priset satt Elsa Modin, Cecilia Sandblom, Sara Walker och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

Läs mer