Redaktionellt | 26 Febr 2020 | Jenny Morelli

De får stipendier från Hasselblad

Hasselblads årliga fotobokstipendier 2020 tilldelas Eva Dahlman, Björn Axel Johansson, Martin Magntorn och Salad Hilowle. Årets naturfotostipendium tilldelas Emanuel Cederqvist.

De får stipendier från Hasselblad Foto: Salad Hilowle

Fotografen Salad Hilowle är en av Hasselblad-stipendiaterna.

Eva Dahlman och Björn Axel Johansson får 100 000 kronor för att färdigställa boken Kvinnor bakom kameran 1845-1945. Denna fotohistoriska bok blir den första som täcker kvinnliga fotografers insatser inom bland annat porträtt-, reportage-, mode-, bygde-, och amatörfotografi i Sverige mellan 1845-1945. Planerad utgivning 2021.

Martin Magntorn får 50 000 kronor för boken Daddy Cool, en personlig skildring av en bortgången far. Boken beräknas komma ut under 2020.

Salad Hilowle får 30 000 kronor för boken Halima om de sina som berättar om en familjs historia från Somalia till Sverige. Planerad utgivning 2022. Läs mer

Emanuel Cederqvist får stipendium för The Ash Project. Det är ett samarbete mellan honom och Sean Gardiner som i lågmäld och estetisk tilltalande visuell dialog dokumenterar askskottsjukan i Europa.  Läs mer

Målet med Hasselbladstiftelsens fotobokstipendier är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden.