Redaktionellt | 29 Juni 2022

Ett nytt standardverk för fotografins historia

Den nya fotohistoriska antologin Fotografihistorier: Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag har nu kommit från tryck. Redaktör har varit Anna Näslund Dahlgren, professor i konsthistoria, Stockholms Universitet. Svenska Fotografers Förbund och Fotografisk Tidskrift har fått varsitt kapitel i boken.

Ett nytt standardverk för fotografins historia

Bokens omslag (th) är taget av Södertäljefotografen Sven Johansson 1939. Bilden på bokens baksida (tv) är taget av Carl Bengtsson för ELLE 1999.

Fotografihistorier är på 427 sidor och skildrar fotografin i Sverige från tidigt 1800-tal och in i vår egen tid. Sexton ämnesexperter presenterar fotografer och fotografier, tekniker och institutioner, publikationsformer och plattformar och mycket mer. Berömda fotografer samsas med nyupptäckta, stora skeendena samsas med små nydaningarna. Titelns verk fotografihistorier kommer av att boken innehåller en så mångfasetterad historia att det är bäst att tala om historier i plural. Förhoppningen är att Fotografihistorier ska bli standardverket för alla som älskar eller studerar fotografin historia.

Förutom redaktör Anna Näslund Dahlgren, professor i konsthistoria vid Stockholms Universitet deltar  Marta Edling, professor i konstvetenskap vid Södertörns Högskola, Lena Johannesson, professor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet, Solveig Jülich, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet, Tyrone Martinsson, professor i fotografi vid HDK/Valand,  Pelle Snickars, professor i digitala kulturer vid Lunds universitet, Solfrid Söderlind, professor i museologi vid Lunds universitet, Karin Wagner, professor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, Louise Wolthers, fil. dr och forskningsledare vid Hasselbladsstiftelsen, Anna Tellgren, fil. dr och intendent vid Moderna Museet, Stockholm, Niclas Östlind, fil dr i fotografi vid HDK Valand, Maria Nilsson, docent i journalistik vid Stockholms universitet, Cecilia Strandroth, lektor vid Högskolan Dalarna, Björn Axel Johansson, fotohistorisk rådgivare på Svenska Fotografers Förbund, Elsa Modin, tidigare bibliotekarie vid Hasselbladsstiftelsen och Jenny Morelli, chefredaktör Fotografisk Tidskrift.

Boken ges ut av Natur och Kultur och finns att beställa här

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Vinnare av Publishing Priset 2021. Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. För medlemmar i SFF är den gratis. Här tecknar du en prenumeration. Läs mer