Redaktionellt | 1 Febr 2019 | Jenny Morelli

"Fotografi har påverkat den moderna konsten otroligt mycket"

Konstnären Kristoffer Svenberg håller snart en kurs om fotografiets roll inom modernismen och dess användning inom samtidskonsten på Moderna Museet i Stockholm.

Foto: Albin Dahlström

– Fotografi har påverkat den moderna konsten otroligt mycket. Det som är spännande med
fotografi är att det har så många beröringspunkter med andra konstformer som
performancekonst till exempel. Men att det också gränsar till så många andra områden
utanför fotografin, säger han.

På kursen som pågår fem lördagar under februari och mars kommer deltagarna att se och samtala om konsten som finns i Moderna Museets samling och dessutom delta i en workshop i en verkstad där gruppen kan arbeta. Svenberg vill inte avslöja för mycket då den kommer läggas upp i steg som bygger på varandra mellan de olika tillfällena. 

– Vi kommer börja med att titta på nyare verk och söker oss bakåt i tiden. Miriam Bäckström, Cindy Sherman, August Sander lär vi titta på och diskutera. Och vi kommer även undersöka futuristen Giacomo Balla och hans verk ”En bils hastighet plus ljus”, säger Kristoffer Svenberg.

Kristoffer Svenberg gick ut Fotohögskolan (Valand) 2007 och tog sedan en master på Konstfack. Han har tidigare hållit i workshops på Moderna då han bjöd in fotografer och ungdomar mellan 15 och 25 år. Han har också arbetat med offentlig konst i kommersiella rum och etablerat verbet mallra: “att i galleria eller köpcentrum bedriva fri, kreativ och konstnärlig aktivitet som ej genom transaktion är bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde eller normala händelseförlopp.”

Läs mer om Kristoffer Svenberg här
Anmäl dig till konstkursen här