Redaktionellt | 23 April 2018 | Jenny Morelli

Gränser temat för nya fotografer

Lördagen den 5 maj ställer examenseleverna vid Nordens Fotoskola ut sina arbeten. ”Den tunna linjen” består av sexton bildberättelser som handlar om gränser och om rätt och fel, liv och död och klyftor i samhället.

Gränser temat för nya fotografer Foto: Sanna Tedeborg

Den tunna linjen” heter årets examensutställning av studenter vid Nordens Fotoskola. Här är en av bilder från utställningen: Par på bänk i Paris.

På olika sätt skildrar examenseleverna gränsdragningar i samhället, både geografiska sådana och de som finns inom det egna medvetandet. ”I en tidsålder präglad av hårda kontraster – var ska man leta för att upptäcka gråskalorna och vad händer med den som hamnar på fel sida om den tunna linjen?”, skriver studenterna i ett pressmeddelande från Nordens Fotoskola. 

Lördagen den 5 maj klockan 12–16 är det alltså vernissage på Galleri Kontrast på Södermalm i Stockholm. Utställningen pågår sedan fram till den 27 maj. Läs mer