Redaktionellt | 30 Sept 2023 | Jenny Morelli

Höstnumret av Fotografisk Tidskrift är här

Nya numret är här och vi frontar med bilder av Alexander Crispin. Och så pratar vi upphandling och filmredigering, skriver om utställningsaktuella Bruno Ehrs, åker till Kyoto i Japan, diskuterar trender inom matfotografi med mera. 

Höstnumret av Fotografisk Tidskrift är här

Foto: Alexander Crispin

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Här tecknar du en prenumeration på Sveriges äldsta och mest aktuella fototidskrift. Fotografisk Tidskrift har engagerat fotografer sedan 1886. Läs mer

Foto: Jenny Gustafsson