Tekniknyheter | 9 Dec 2022 | Sara Arnald

Kalibrera skärmen, inte bildsignalen

Vår teknikredaktör Sara Arnald skriver om vikten av att kalibrera rätt.

När vi levererar material behöver vi veta att det som upplevs på skärmen är en korrekt representation av hur bilden eller videoklippet ser ut. En färg i din dator, säg violett, kan definieras som att den innehåller 50 % rött, 0 % grönt och 100 % blått (128,0,255). Det numeriska färgvärdet är det samma för olika datorer, men hur färgen upplevs kan skilja sig mellan olika skärmar. För att vi ska se färg så lika som möjligt på olika paneler måste de kalibreras. Därför bör du välja en skärm som stöder hårdvarukalibrering.

Vid mjukvarukalibrering mäts skärmen upp med en colorimeter och en ICC-profil skapas. Genom en mjukvaru-Look Up Table (LUT) översätter den kontinuerligt bildsignalens värden från grafikkortet eller datorns OS till värden som visas ”rätt” på skärmen. Signalbehandlingen kräver processorkraft och tynger datorn. Hur bra resultatet blir beror på vad grafikkortet kan leverera. Det är också giltigt endast för den dator som profileringen är gjord genom, samt för den ljusstyrka och färgtemperatur skärmen har vid just det tillfället. Du måste ständigt kalibrera om för att se rätt färger och du kan inte koppla in en annan dator till skärmen och förvänta dig korrekt resultat.

Det största problemet är att mängden möjliga tonsteg minskar om ljusstyrka eller färgtemperatur ändras. Gammakurvan blir inte korrekt och bandning kan uppstå. Som bäst kan du få 8-bitars färg och kalibreringen trunkerar färgdjupet ytterligare.

Vid hårdvarukalibrering är det skärmen i sig som justeras, inte bildsignalen. ICC-profilen som genereras sparas direkt i skärmens hårdvara i stället för på datorn och ingen extra signalbehandling i datorn behövs. Den ojusterade RGB-signalen mappas till nya värden genom skärmens hårdvarubaserade LUT, vilket innebär att du kan ansluta vilken annan dator som helst och se rätt färger.

Inga tonsteg i skärmen tappas, att ändra färgtemperatur innebär endast att skärmen väljer nya värden i sin LUT. En hårdvaru-LUT har mycket större färgdjup vilket minimerar risken för bandning och ger jämna och fina gråskalor utan färgstick. Skärmen behöver sällan kalibreras om och systemet är stabilt över en längre tid.

Instegsskärmar som är hårdvarukalibreringsbara har ofta varianter av 1D LUT, som definierar kontrast, luminans och svartpunkt/vitpunkt. En 1D LUT mappar varje ton mot ett annat längs en kurva; givet ett visst bitdjup översätts ett värde likadant vid varje tillfälle. Genom att använda 3 x 1D LUT, dvs. en LUT-tabell per färgkanal, kan också färgvärdena översättas. Det ger dock ingen kontroll över hur de olika kanalerna påverkar varandra.

Skärmar i det dyrare segmentet har 3D LUT. En 3D LUT är mycket mer komplex, i och med att den placerar färg- och luminansdata i en tredimensionell matris, där ett visst RGB-värde mappas mot flera möjliga utvärden beroende på hur de olika färgerna relaterar till varandra. En 3D LUT kräver interpolering men speglar bättre hur färg upplevs och fungerar i verkligheten. Har du möjlighet, investera i en hårdvarukalibreringsbar skärm med 3D LUT, gärna med inbyggd colorimeter.

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Vinnare av Publishing Priset 2021. Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. För medlemmar i SFF är den gratis. Här tecknar du en prenumeration. Läs mer