Redaktionellt | 22 Nov 2022 | Jenny Morelli

Ohlson får doktorshatt

Fotografen Elisabeth Ohlson har fått titeln hedersdoktor vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Ohlson får doktorshatt

Ny hedersdoktor. Foto: Katarina Lindé

Hon får titeln för att hon har bidragit till högskolans inkluderande arbete med att öka normmedvetenheten i samhället.

– Mitt arbete handlar om att skildra och synliggöra fördomar mot människor som lever utanför normen. Genom att tolka om historiska, redan existerande, konstverk, vill jag rubba betraktarens tankebanor. Det har varit en stökig resa genom hat och hot. Men jag känner också stor ödmjukhet inför alla de människor vars förtroende jag fått, alla som har ställt upp och poserat i mina bilder. Att utses till hedersdoktor är inte bara en ära för mig utan en signal till alla som lever i utanförskap att normer kan förändras, säger Elisabeth Ohlson i en kommentar till utnämningen.