Redaktionellt | 13 Jan 2022 | Jenny Morelli

Föreläsningar om filmens och den rörliga bildens historia

Fotoskolan STHLM bjuder på en föreläsningsserie 24-27 januari om filmens och den rörliga bildens historia och samtid med Patrik Sjöberg,fil.dr i filmvetenskap.

Föreläsningar om filmens och den rörliga bildens historia

George Méliès ”Le voyage dans la lune” (”Resan till månen”, 1902.)

Patrik Sjöberg har forskat och undervisat kring film och rörliga bildkulturer i mer än tjugo år. Han är verksam vid flera lärosäten och arbetar både i Sverige och internationellt.

24/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 1: Den rörliga bildens historia
Föreläsningen beskriver hur den rörliga bilden utvecklades från tidigt 1800-tal med optiska leksaker som simulerade rörelse, till stillbildskamerans utveckling, urbanisering och industrialismen som möjliggjorde en underhållningsindustri som filmen skulle ta över. Tonvikten ligger vid filmens historia, från 1895 (då Lumiére först visade sin uppfinning i Paris) och fram till dagens filmindustri. Under föreläsningen anläggs en global filmhistoria där också de viktigaste filmrörelserna förklaras och sätts in i ett sammanhang. Föreläsningen går också igenom centrala termer för att tala om film.

25/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 2: Den rörliga bilden i dagens medielandskap
Föreläsningen beskriver de olika vägar den rörliga bilden har utvecklats under senare år och hur den används idag – lika mycket till nytta och kommunikation som underhållning. Särskild vikt läggs vid hur den rörliga bilden fungerar i en digital miljö där internet och sociala medier fyller en viktig funktion. Vi diskuterar reklam, Youtube, och nyheter. Då alla mobiltelefoner idag också är filmkameror diskuteras hur vi kan sätta in dessa filmer i en större kontext av amatörfilmskultur.

26/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 3: Den dokumentära filmens utveckling
Denna föreläsning ger en översikt av hur den dokumentära filmen har utvecklats, och hur den hänger ihop med de dokumentära kulturer som existerade innan filmens genombrott (böcker, museer, föreläsningar). Föreläsningen är inte bara en historisk genomgång utan också en teoretisk diskussion kring hur vi kan närma oss begrepp som verklighet, objektivitet, sanningsanspråk, vittnesmål och andra begrepp som är intimt förknippade med den dokumentära filmen.

27/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 4: Filmen som konstnärligt uttryck
Denna föreläsning fokuserar alla de uttryck då rörliga bildkulturer inte strävar efter att vara underhållning eller informationsbärande, utan istället som ett konstnärligt och estetiskt uttryck. Detta innefattar de olika experimentella filmkulturer som funnits från 1920-talet och fram till idag. Då vi idag går in på ett konstmuseum eller ett galleri är det högst troligt att vi stöter på rörliga bilder och audiovisualitet i någon form. Hur ska vi titta på film när den inte berättar en historia, och vad gör den då? Hur hänger detta ihop med andra konstarter? Dessa och många andra frågor tas också upp under föreläsningen.

 

Föreläsningarna äger rum på Zoom. Ingen föranmälan. Samma länk alla dagar. Länk https://folkuniversitetet-se.zoom.us/j/95933490537

Läs mer här