Redaktionellt | 15 April 2019 | Jenny Morelli

Residens till Salad Hilowle

Salad Hilowle har fått Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografis residens för 2019.

Residens till Salad Hilowle Foto: Salad Hilowle

Under två månader kommer fotografen Salad Hilowle, som är född och uppvuxen i Gävle men numera bosatt i Stockholm, att arbeta i Västerbotten och söka afrikanska uttryck och minnen, både genom arkivstudier och fältarbete.

Vilka förväntningar och förhoppningar har du på residenset? 
 Det ska bli så kul att gå igenom arkivmaterialet som finns på Västerbottens museum. Att få göra detta residens känns som a dream come true för en person som älskar att hitta andra narrativ än storstädernas. Jag är från Norrland och mitt hjärta vurmar för Norrland. Jag vill hitta mikrohistorier som man kanske inte har hört tidigare eller har kännedom om. Men lika viktigt är att människor från Västerbotten ska få känna sig delaktiga. Mitt drömscenario är att de ska känna igen sig i verket. 
Vad drivs du av i ditt fotografi?
– Jag drivs av andra narrativ än de gängse. Vardagen. Andra bilder som man inte är van vid.  Att ifrågasätta fotografi men lika mycket höja fotografi som en av de viktigaste konstformerna.

Foto: Anders Ahlgren

Ur Juryns motivering:  Hilowles konstnärliga praktik rör sig mellan samtidsdokumentation, videokonst, fotografi, skulptur och screentryck vilket utmanar gängse föreställningar om vad dokumentärfotografi kan vara. Genom sitt arbete under residenset i Västerbotten kan hans praktik också bidra med nya impulser och nätverk i regionen, både konstnärliga och sociala. Juryn vill uppmuntra denna nya röst inom samtidsdokumentation att utforska möjligheterna med, och gränserna för, dokumentärfotografi.

Namn: Salad Hilowle
Född: 1986
Utbildning: Kandidatexamen Konstfack
Bor: Stockholm, uppväxt i Gävle och har rötterna i Somalia.
Läs mer