Redaktionellt | 8 Juni 2021 | Jenny Morelli

Sjöswärd vidare till hovrätten

Tvisten mellan fotograf Sanna Sjöswärd och Raoul Wallenberg Academy (RWA) går vidare till patent- och marknadsöverdomstolen.

Sjöswärd vidare till hovrätten Foto: Självporträtt

Foto: Självporträtt

Sanna Sjöswärd menar att RWA olovligen har använt hennes bilder ur projektet Fading Stories – pass them on på sociala medier och i appar. Men meningarna går isär för var gränsen för bildrättigheterna går. I mars dömde Patent- och marknadsdomstolen till RWA:s fördel och Sanna Sjöswärd ålades att betala 975 250 kronor i rättegångskostnader. Nu har Svea Hovrätt meddelat Sjöswärd prövningstillstånd och hon hoppas på att en ny rättegång ska bevisa att RWA begått upphovsrättsintrång.

– Att ha fått ett prövningstillstånd känns bra. Den tidigare domen är felaktig. Jag är en fotograf som måste försörja mig själv. Flera fotografer har skrivit till mig och frågat sig hur ett sådant här domslut har kunnat fattas. Hur det går i hovrätten blir mycket viktigt för oss alla frilansare i framtiden, skriver Sanna Sjöswärd i ett mejl.