Redaktionellt | 18 Mars 2022 | Sara Arnald

Snabb feedback för effektivare arbetsflöde

Vår nya teknikredaktör Sara Arnald om nya verktyg som förenklar för uppdragsgivare att vara delaktiga i fotograferingar på distans, samtidigt som du som fotograf kan konkurrera på en större marknad. 

Snabb feedback för effektivare arbetsflöde

Pandemin har inneburit stora förändringar för de flesta. För fotografer som främst jobbar med människor framför kameran kan det ha resulterat i minskad omsättning. De som livnär sig på andra typer av bilder kanske har klarat ekonomin, men fått ändra strategi och tillvägagångssätt. Utan tvivel har vi alla fått prova på att arbeta mer på distans.

Det finns mycket som talar för att vi även i framtiden kommer förhålla oss annorlunda till resor i jobbet och till att komma till en fotografering med begynnande förkylning. Marknaden är nu på allvar mogen för digitalt närvarande vid fotografering och bildbehandling.

Du hanterar säkert redan ditt bildflöde via nätet. Vid avslutad fotografering skickas inte längre en dvd med bilder för påsikt, utan bildval och feedback hanteras via filöverföringstjänster och e-post. Även om beställaren är med under fotograferingen kan det innebära många mejl och telefonsamtal innan det är dags för leverans.

Nu finns flera lösningar som har som mål att snabba upp processen och öka tillgängligheten, till exempel feedback-plattformen Frame.io och nylanserade Capture One Live. Det senare är ett insticksprogram till Capture One 22 som gör det möjligt att i realtid följa fotograferingar på distans och ge direkt återkoppling.

Upp till 25 personer har möjlighet att följa en direktsänd fotografering via Capture One Live och i en webbläsare sortera och betygsätta bilder. De kan dock inte kommentera i text eller markera redigeringsönskemål. Det är möjligt för användare med inbjudningslänk och lösenord att logga in på sessionen i efterhand och göra urval i upp till sju dagar efter avslutad fotografering.

Du som fotograf behöver inte vara nervös för att beställaren ska nagelfara allt du gör – du delar endast utvalda mappar, till exempel sessionsfavoriter. Eventuella justeringar och beskärningar av bilder följer också med till live-gränssnittet, medarbetare i projektet ser bara det du vill att de ska kunna se.

Frame.io är en onlinetjänst som på ett smidigt sätt visar bilder för din beställare, så att du kan få korrektur på efterbehandlingen. Verktyget är från början inriktat på feedback på klippning och färgställning av film, men passar lika bra för stillbild. Ett plus är grafisk återkoppling: Det går att markera och rita direkt på bilden.

Möjligheten till fotosessioner med deltagare över länk innebär också större potential att få uppdrag från platser som ligger utanför ditt nuvarande geografiska upptagningsområde. Plötsligt är det bara en snabb uppkoppling och kostnaden för att transportera objekt som ska fotograferas som står emellan att du ska få uppdraget i stället för en fotograf i Tyskland eller i Singapore.

Marknaden globaliseras även för oss fotografer.

Sara Arnald, ny teknikredaktör för F.

Sara Arnald, fotograf (och ny teknikredaktör för F) Läs mer om henne här

Prenumerera på Fotografisk Tidskrift

Vinnare av Publishing Priset 2021. Fotografisk Tidskrift har funnits sedan 1888 men är i högsta grad ett magasin mitt i samtiden. För medlemmar i SFF är den gratis. Här tecknar du en prenumeration. Läs mer