abcdefefhsi
Redaktionellt | 23 Jan 2023 | Jenny Morelli

Stämningar mot AI

Först kom de nya AI-verktygen och nu kommer stämningarna. Skillnader i upphovsrättslagstiftning mellan USA och Europa kan avgöra hur domstolar ser på AI:s rätt att träna sig på andras bilder. 

Bildbyrån Getty Images anklagar Stability AI för upphovsrättbrott och har lämnat in en stämningsansökan i England.  Att Getty valde att stämma just Stability AI och inte Open AI som också tränas på bilder tagna från nätet – har förmodligen med bolagens respektive hemvist att göra.  

Stability AI är ett brittiskt företag, medan Open AI hör hemma i USA. De amerikanska undantagen från upphovsrätten som kallas ”fair use” är starkare än den brittiska motsvarigheten ”fair dealing”, vilket kan ge Getty större chans att vinna.  

Tidigare stämdes Stable Diffusion, Midjourney och Dreamup av tre amerikanska konstnärer. Deras argument är att AI-verktygen inkräktat på upphovsrättslagen för miljoner konstnärer eftersom de utan deras tillåtelse skannat av fem miljarder bilder från nätet för att träna upp sina AI-verktyg.   

Advokaten Matthew Butterick anser att AI-verktygen kommer att orsaka stor skada för konstnärer. Enligt honom kommer marknaden att dränkas av bilder som bryter mot konstnärers upphovsrätt 

Läs fler artiklar om AI och stämningar 

https://githubcopilotlitigation.com 

https://stablediffusionlitigation.com 

https://m3.idg.se/2.1022/1.775194/bildbyra-stammer-verktyg-for-ai-bilder