Redaktionellt | 20 Mars 2024 | Anna Henriksson

”Träden är ett levande arkiv”

I björnrika skogar gick hennes vandringar i sökandet efter vallkullornas trädristningar. Elina Birkehags fotobok D for Daughter är en av de nominerade böckerna till Svenska Fotobokspriset 2024. Text: Anna Henriksson.

”Träden är ett levande arkiv”

Foto: Per Englund

Det blev som en skattjakt. I fickan hade Elina Birkehag en karta där ristade träd var utmärkta. Initialer, kryss för antal veckor eller korta ord. Allt berättat av unga flickor, vallkullor, när de drev kor, får och getter på skogsbete runt fäbodarna. Ett fäbodliv som pågick från sent 1600-tal fram till tidigt 1900-tal. Med sig hade vallkullorna en liten yxa, gässelyxan, och med den högg de in texter för att markera ut vilställen, där djuren vilade dagtid. Elinas resor till de olika platserna utgick från Östbjörka i Dalarna, där hennes mamma bor i dag. Det var hon som tipsade Elina om att undersöka ristningarna för fem år sedan.

Foto: Lars Dareberg

– Jag kände direkt att vallkullornas sätt att kommunicera var intressant. Mina gamla släktingar hade rört sig i dessa marker. Så det var häftigt att hitta den här källan, spåren efter dem, säger Elina.

Hon gick sin första exkursion tillsammans med Rolf Lundkvist som kartlagt valkullornas trädristningar. Hennes studier i grafisk design på Gerrit Rietveld Akademin för design och fri konst i Amsterdam var då över. Hon kom senare att studera vidare på Kungl. Konsthögskolan.

– Det tog mig lång tid att förstå vad jag ville göra. Jag ville först vara mer i skogen och överblicka mängden, säger hon.

En idé om en bok började dock utkristallisera sig. Elina sökte pengar för projektet och glädjande nog fick hon grönt ljus. Hon valde då att ta studieuppehåll för att under ett år helt ägna sig åt boken. Bokens formgivare Laslo Strong bjöds in att delta i arbetet. Den första av totalt fyra exkursioner gjorde de i mars 2021.

– Det var snö, isigt och svårt att gå med all utrustning. Vi behövde vänta in bättre väder. Nästa resa blev i juni, och då knäckte vi koden lite hur vi skulle hitta ristningarna, säger Elina och berättar vidare.

– De här vandringarna i skogen hade inte gått att göra ensam. Vi var ofta långt ifrån stigar och vägar, det var tungt att bära allt och leta i myrmarkerna, dessutom i skogar där det fanns björn.

Elina provade olika tekniker för att dokumentera platserna. Men hon landade i att fotografera träden rakt framifrån med ett 85 mm-objektiv. 

– Det är mitt första projekt där jag seriöst har jobbat med fotografi. Så det innebar en process att lära känna kameran också.

I övrigt hade Elina och Laslo med en reflektor för att kunna styra ljuset. Stativet fick bli kvar i bilen, de fokuserade på att få med sig tillräckligt med vatten och mat i stället. De flesta träd som de fann med ristningar var döda.

– Träden är ett levande arkiv, men de är på väg bort. Jag fick tankar som: hur kan jag bevara det, hur kan jag visa att detta fanns?

Bläckan, där vallkullorna skalat bort barken, var deras papper. Det blev en formidé att utgå ifrån. En trädstam per sida. Titeln D for daughter anspelar på hur vallkullorna skrev sina initialer i träden.

– Den första bokstaven står för den första i ristarens förnamn, den andra för ristarens far och den sista,  vilken nästan alltid var D, stod för dotter. Så, Anna Eriksdotter blev AED, Britta Andersdotter blev BAD. Titeln kändes för mig självklar.

Hon kom att bjuda in olika textförfattare att skriva ett bidrag till boken. Skogen var en kollektiv plats för skrivande, och nu ville hon sätta deras tankar i dialog med samtida samtal. Dispositionen i boken är inspirerad av hur vallkullornas dagar kan ha sett ut.

– De gick, pausade och gick sedan vidare. Läsaren får gå med i skogen, pausa i mitten och sedan fortsätta vandringen.

Bokens format är valt utifrån att det ska gå att få ut 16 sidor av ett tryckark. Varje tryckark har utfallande bilder i fyrfärg på ena sidan, och tryck i svart färg på den andra. Utöver 112 bilder på trädristningar, återfinns kartor, anteckningar, kol-kalkeringar av trädstammar och andra material som blev viktiga under arbetet. Omslaget visar yxan, själva skrivdonet. Pappersytan är behandlad så att omslaget känns tåligt, som brukligt för en skogspromenad. Förra året kom Elina och förlaget överens om att de skulle distribuera boken. En sista pusselbit innan det var dags för tryck.

– Jag är så glad att boken nu är ett inlägg i historien om vallkullornas trädristningar. Ett skrivande som börjar som en funktion, och sedan blöder ut till att bli ett protokoll över att du spenderat tid någonstans.

 


Elina Birkehag – D FOR DAUGHTER

Förlag: Spector Books
Formgivare: Laslo Strong
Textförfattare: Amelia Groom, M. Ty, Quinn Latimer, Meg Miller, Jungmyung Lee, Matilda Kenttä, Linnea Rutz, Jennie Tiderman-Österberg

Finns att köpa här

Nya numret av Fotografisk Tidskrift

Vi intervjuar samtliga nominerade i Svenska Fotobokspriset 2024. Dessutom skriver vi om samtida egyptisk fotografi, om när allt går åt helvete, om AI och upphovsrätt, om den stolta lokalfotografen, om Årets Rookie och vinnarna i Årets Bild med mera. Läs mer

Omslag: Göran Strand

Här tecknar du en prenumeration. Läs mer