Redaktionellt | 2 Okt 2020 | Jenny Morelli

Vinnare av Svensk Bokkonst

Av 300 inskickade böcker korades i går 25 böcker som vinnare i Svensk Bokkonst – böcker som juryn anser uppfyllde kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation.

Emanuel Cederqvist, fotograf, som har suttit i juryn får frågan om tendenser han sett i år.

– Det vi sett mycket av i de inskickade böckerna är att många av dem har haft små bilagor i form av tryckta affischer eller små häften. Färgen orange eller andra starka accentfärger är något som vi också sett som en trend.  Tematiskt är det svårare att tala om tendenser eftersom det är alltifrån matlagning till poesi som kommer in. Jag tycker mig också märka på de tre år som jag suttit med i juryn att fler och fler fotoböcker närmar sig artist books där alla detaljer är lika viktiga och där boken i sig kan betraktas som ett konstverk. De slentrianmässigt producerade praktverken i storformat eller rena utställningskataloger börjar bli allt mer ovanliga, säger han.

Ta del av vinnarna och juryns motiveringar här: svenskbokkonst.se

Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund är medlem i Svensk Bokkonst.