Remissvar | 14 Dec 2021 | SFF

En enad röst om DSM

Den 13 december skickar SFF tillsammans med andra organisationer in remissvaret om DSM till Justiedepartementet. -Vi har lagt tid och mycket energi på arbetet. DSM-direktivet är av stor betydelse för upphovspersoner, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren.

En enad röst om DSM Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Thomas Riesler, Angelica Månsson-Gerde, Paulina Holmgren.

DSM, eller Digital Single Market, är ett direktiv som kommer att reglera vissa delar av upphovsrätten och den marknad som hanterar digitala rättigheter inom EU. När direktivet implementeras i svensk lag kommer det att påverka fotografers och andra upphovspersoners möjlighet att få betalt, hantera sina rättigheter och få information hur rättigheterna faktiskt används. 

SFF har arbetat med DSM-frågan sedan 2016, men under de senaste två månaderna, efter att promemorians förslag gick ut på remiss, har arbetet intensifierats i samtliga nivåer inom organisationen.

Vår förbundsjurist Thomas Riesler har skrivit både vårt eget remissvar och medverkat i arbetsgrupper för de remissvar som skrivs inom KLYS.

SFFs ordförande Paulina Holmgren och verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde har också medverkat i arbetet inom KLYS men även med Bildupphovsrätts remissvar, Bonus Copyright Access remissvar och Företagarnas remissvar. Dessutom har de bedrivit ett påverkansarbete mot Justitiedepartementet kring utvalda artiklar.

Fotografernas liksom alla bildskapares svaga ställning på marknaden är inget nytt och nu hoppas vi att en ny lag ska se till att upphovspersonerna stärks. Det är nu det gäller. Det kommer dröja många år innan vi får en chans att påverka lagstiftningen på upphovsrättsområdet igen. Vi har lagt mycket tid och  energi på remissarbetet därför att införandet av DSM är av mycket stor betydelse för oss upphovspersoner. Alla samarbeten vi har med andra organisationer såsom KLYS och Bildupphovsrätt har varit centrala för att skapa en stark och enad röst, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren. 

 Den 13 december ska svar från samtliga remissinstanser vara Justitiedepartementet till handa. I nästa steg kommer en proposition att författas. Tanken är att DSM ska genomföras i svensk lag 1 juli 2022.

Här hittar du remisssvaret

Läs med om DSM här https://www.sfoto.se/juridik/om-dsm-direktivet/ 
och här https://www.sfoto.se/forbundsnytt/dsm-vad-gor-forbundet-och-varfor-ska-fotografer-bry-sig/