Förbundsnytt | 3 Maj 2017

AGA-gruppen tipsar: Hur används ditt material av Aller Media?

Representanter från Svenska Fotografers Förbund, Journalistförbundet, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening, Mälardalens frilansklubb och Frilans Riks har inom AGA-gruppen återkommande möten med Aller för att diskutera deras frilansavtal.

 På det senaste mötet framkom det att om man som frilans vill veta ifall Aller återpublicerat* material kan man kontakta Helene Wikfalk på Aller Media.

E-posta: Helene Wikfalk på helene.wikfalk@aller.com
Ämnesrad: Återpublicering av mitt material?
Meddelande:

Hej Helene,
Vänligen skicka mig uppgifter på samtliga återpubliceringar av mina fotografier/texter /illustrationer som skett i Aller Medias tidskrifter sedan jag skrev under Allers frilansavtal enligt följande specifikation (en per fotografi/text/illustration):

Tryck
- Titel
- Nummer
- Sida
- ISSN-nummer

Digital utgåva
- Titel
- Webbsidesadress där bilden/texten/illustration publicerats

*Enligt tolkningsprotokollet har du rätt till mer betalt om en text, bild eller illustration används i en vidare omfattning än Aller Media betalat för. Du kan också använda informationen om hur mycket ditt material används i en kommande prisförhandling. Det är också ett underlag för fotografer och illustratörer vad gäller att söka ersättning inom systemet för IR, individuell reprografiersättning hos Bildupphovsrätt för fotografi och illustrationer. OBS! Gäller ej text.

AGA-gruppen består av: SFF:s Anki Almqvist, Thomas Riesler, SJF:s Olle Wilöf, och Johan Lif, Gert Lundstedt från Mälardalens frilansklubb, Victoria da Silva från Frilans Riks, Kiljan Ardal från Svenska Tecknare och Putte Salminen från BLF.


På torsdag den 4 maj bjuder vi till en diskussionskväll om oskäliga avtal i branschen, tillsammans med företrädare från SFF, SJF/Frilans Riks och BLF. Läs mer