Kalender | 18 - 19 okt, 2018 | Bio Abelli, Umeå

Almost Perfect - utställning och seminarium

I oktober öppnas utställningen “Almost Perfect”  på Sune Johnssons Centrum för Dokumentärfotografi i Umeå.

Almost Perfect - utställning och seminarium Foto: Elin Berge

I samband med utställningen Almost Perfect anordnar Västebottens museum ett tvådagarsseminarium (18–19 oktober).

Almost perfect är ett projekt inom fotografi och film av fotografkollektivet Moment där sex fotografer utforskar den polariserade bilden av de nordiska länderna i sex enskilda projekt. Varje projekt har sin utgångspunkt i ett eller flera av de drag som vi ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, socialdemokrati och naturromantik. Varje fotograf tolkar sitt valda tema mot bakgrund av dessa nyckelvärden för att återspegla dagens realiteter i Norden. De deltagande fotograferna är Elin Berge, Marie Hald, Chris Maluszynski, Eivind H. Natvig, Knut Egil Wang och Juuso Westerlund. Kurator Susanne Fessé som följt gruppen genom hela processen ger en initierad presentation av kuratorns roll och historikern Lars Trägårdh delar med sig av sin mångåriga forskning kring den nordiska modellen.

Utställningen pågår 20 oktober 2018– 3 februari 2019.

Läs mer

Kalender