Kalender | 1 febr - 1 mars, 2021 | Sveriges författarfond

Ansökan öppen: arbetsstipendier och extra stipendier hos Författarfonden

Ansökan för stipendier från Sveriges författarfond öppnar 1 februari och stänger 1 mars.

Ansökningstiden för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning våren 2021 börjar den 1 februari och pågår till 1 mars. Författarfonden har tilldelats extra medel som innebär att vi kan förstärka stipendieutbudet under den pågående pandemin: samtidigt med de ordinarie stipendierna utlyses därför också extra-stipendier på 50 000 kr.

De extra medel som författarfonden tilldelats (20 milj. kr) är en del av det större krispaket som regeringen beslutade i december. Medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma författare m.fl. (även kulturjournalister) med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid 19 medför. För det fall att författarfonden tilldelas ytterligare medel redan under tidig vår, kommer vårens stipendieutbud att kunna förstärkas ytterligare.

Läs mer och ansök här.

Kalender