Kalender | 13 jan - 3 febr, 2021 | Konstnärsnämnden

Ansökan öppen: Krisstipendium 3

Onsdag 13 januari kl.13.00 öppnar ansökan till Krisstipendium 3 hos Konstnärsnämnden. Ansökningsperioden är till och med 3 februari 2021.

– Pandemins konsekvenser har förstärkt en rad problem som redan fanns i kulturbranschen. Det är en bransch utan avtal, med korta ledtider och liten eller obefintlig trygghet. Det här riktade stödet till konst- och kulturbranschen är extra viktigt eftersom många konstnärer inte kunnat ta del av de andra stödåtgärder som satts in. Ett exempel är stöden på näringssidan som inte nått de som har enskild firma. När vi hade utlysningen för Krisstipendium 2 kunde vi se att över 3000 av de 4700 konstnärer som sökte har enskild firma, säger Anna Söderbäck på Konstnärsnämnden.

Läs mer här.

Kalender