Kalender | 8 febr - 2 mars, 2021 | Kulturrådet

Ansökan öppen: Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

8 februari öppnar Kulturrådets ansökan för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin.

Ansökan öppen: Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse. Läs mer och ansök här

Ansökan för bildkonst är öppen till den 2 mars. 

Kulturrådet håller två webbinarium med mer information om stöden.
Tisdag 2 februari: https://www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-krisstod/
Tisdag 9 februari: https://www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-krisstod-for-sarskilda-behov-i-kulturlivet/

Kalender