Kalender | 11 jan - 18 febr, 2021 | Konstnärsnämnden

Ansökan öppen: Residens i Stockholm

Stipendierna kan sökas av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

Ansökan är öppen 11 januari – 18 februari 2021 och beslut tas i maj 2021.

Vid bedömningen av ansökningarna tas i första hand hänsyn till den sökandes konstnärliga kvalitet och den konstnärliga verksamhetens omfattning. Motivering och beskrivning i ansökan av den sökandes konstnärskap spelar också en stor roll.

För att komma i fråga ska den sökande ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller vara stadigvarande bosatt i Sverige.

Läs mer hos Konstnärsnämnden här.

Kalender