Kalender | 20 aug - 20 sept, 2021 | Digitalt

Ansökan öppen: stipendier från Sveriges författarfond

Författarfonden fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stöd. Ansökningsperioden är 20 augusti – 20 september 2021.

Regeringen har beslutat att författarfonden ska tilldelas 18 miljoner kronor ur det kris- och stiumulanspaket som riksdagen godkänt 23 juni. Det betyder att höstens stipendieutbud till litterära upphovsmän och kulturjournalister kommer att förstärkas med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Ansökningsperioden kommer ändå att vara den vanliga – 20 augusti till 20 september – och utöver de ordinarie fem-, tre-, och ettåriga arbetsstipendierna kommer författarfonden att fördela ett antal extra-stipendier på ett något mindre belopp, så att det samlade stipendieutbudet kan spridas på fler sökande.

Inloggningsuppgifter till Sveriges Författarfonds hemsida och ansökan hittar du som medlem under Inloggat läge. 

Kalender