Kalender | 11 jan - 18 febr, 2021 | Konstnärsnämnden

Ansökan öppen: Utlandsresidens Berlin Bethanien 2022

Künstlerhaus Bethanien är ett ateljéprogram och en projektverkstad för internationell samtidskonst.

Ansökan är öppen 11 januari – 18 februari 2021. Beslut tas i maj 2021.

Vistelseperiod:
Under 2021 utlyses ett stipendium för en sex månader lång ateljévistelse våren 2022.
Stipendium:
Stipendiet omfattar 100 000 kr och avser täcka kostnader för resor och omkostnader under den sex månader långa ateljévistelsen.

Läs mer här.

Kalender